pälsängrar.se

Allt om hur du blir av med pälsängrar

Pälsänger – från ägg till skalbagge

Pälsängern som ägg

Det vanligaste orsaken till att vi får problem med pälsängern i hemmet är på grund av att den har flugit in i vårt hem för att sedan lägga ägg någonstans där vi inte direkt upptäcker dem. På grund av att pälsängern är en liten skalbagge med god flygförmåga kan den lätt ta sig in i ditt hus. När ägget har kläckts kommer nästa fas i pälsängerns liv – larven.

Pälsängern som larv89345690.WKfWmIXV.IMG_4647

I pälsängerns larvfas är den cirka 1 cm lång. Pälsängern befinner sig i denna fas i cirka ett år, ibland längre. Det är i den här fasen som pälsängern är som störst problem för oss i våra hem. Det är som larv pälsängern gör hål i dina textilier och kläder eller till och med äter av dina matvaror. Detta kan enkelt förhindras genom att använda rödcederolja mot pälsängrar. Pälsängerns larv äter helst textilier som bomull, ylle, skinn och fjädrar. Efter cirka ett år förpuppas sedan larverna, och går till sin sista levnandsfas, det vill säga som skalbagge.

Pälsängern  som skalbagge

15506_0000p01x_2

När larven har bytt skinn för sista gången, ungefär efter ett år, så stannar den upp för att förpuppas. Larven stannar i puppan några veckor innan den blir till skalbagge. Om detta sker på hösten brukar skalbaggen stanna kvar över vintern på den plats där den har kläckts. När sommaren väl har kommit så söker sig skalbaggen till solen och värmen. Man kan då få syn på dessa skalbaggar vid sina fönster, och då vet man att man tidigare också haft larver i sitt hus och kommer att få fler larver när skalbaggarna lägger ägg.