pälsängrar.se

Allt om hur du blir av med pälsängrar

Medel mot pälsängrar

Miljövänliga medel mot pälsängrar

Ett beprövat sätt att bli av med pälsängrar på är använda den naturliga rödcederoljan. Vanlig rödcederolja fungerar mot en mängd olika sorters skadeinsekter, men nu har man forskat fram ett nytt medel som är speciellt effektivt mot just pälsängrar. Det kallas kort och gott rödcederolja mot pälsängrar och sprayas på de platser man vill skydda mot pälsängrar. För att få bort pälsängrarna ännu snabbare kan man också använda rödcederträbollar och en pälsängerfälla.

Giftiga medel mot pälsängrar

Det finns också olika giftiga sprayer som kan användas mot pälsängrar, som till exempel Vespo X. Den irriterar huden, kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad, är mycket giftig för vattenlevande organismer och ska förvaras oåtkomligt för barn.