pälsängrar.se

Allt om hur du blir av med pälsängrar

Mattbaggar

Mattbaggar (Anthrenus) skiljer sig väldigt mycket utseendemässigt från pälsängrar (Attegenus).

Utseende

Den vuxna mattbaggens skal är ojämnt och består av fjäll. Kroppen är oval och den blir bara i snitt 3 mm lång. Man skulle kunna beskriva en mattbagge som en nyckelpiga som är vit, brun och lite svart på ryggen.

Mattbaggelarverna är korta och kompakta. De är rödbruna och har hår över hela kroppen. Dessutom har de knippen med pilformade borst längst bak på kroppen. Dessa borst lossnar lätt och kan ge hudirritation om man tar på dem.

Fortplantning

När mattbaggarna har parat sig, letar honan upp en mörk plats där hon lägger omkring 20 ägg. Hon lägger äggen på ett material som larverna kan äta av. Efter ungefär en månad kläcks äggen och larverna kommer ut och börjar äta.

Larven

Larvstadiet varar i omkring 10-11 månader och larven ömsar skinn 5-12 gånger under denna tid. Om larven har gott om tillgång till föda, stannar den kvar där tills den blir puppa.

Puppan

Förpuppningen brukar ske i maj eller juni och det tar ungefär tio dagar för den gulaktiga puppan att bli till en skalbagge.

Skalbaggen

Mattbaggar förekommer mest i Tyskland men en del förekommer i Sverige i närheten av gränsen till Danmark. Mattbaggar håller sig mest i naturen, men kan emellanåt flyga in genom fönster och lägga ägg på någon mörk plats med god tillgång till mat.

Skadebeteende

Mattbaggelarven äter gärna på kläder, stoppade möbler och mattor. På vanliga kläder äter den så att det blir många små hål, medan den äter så att det blir kala fläckar på päls.