pälsängrar.se

Allt om hur du blir av med pälsängrar

Brun pälsänger

Ursprung och förekomst

Brun pälsänger (Attagenus smirnovi) är en slags skalbagge som egentligen kommer från Afrika men som upptäcktes av Smirnovi i Ryssland på 60-talet. Sedan dess har den spridit sig i Europa och förekommer nu i Sverige. Brun pälsänger håller till mest i södra Sverige samt i Västergötland med angränsande län.

Utseende

Den bruna pälsängern är snarlik den vanliga pälsängern. Brun pälsänger är 2,5-4,5 mm lång, med oval kropp. Den har brunsvart eller svart huvud och gulbrun eller brun kropp, som är täckt av guldfärgade hår. Larverna är ljusbruna med ljust guldbrunt hår.

Från ägg till skalbagge

Den bruna pälsängerhonan lägger upp till 90 ägg som kläcks efter ungefär tio dagar. Larven utvecklas på tre månader och puppstadiet varar i 8-13 dagar. Puppan blir sen till en skalbagge och denna lever i upp till 20 dagar.

Skadebeteende

Den bruna pälsängern lägger ofta sina ägg i sprickor och springor och där lever sen larverna av organiskt material, som hår och hudavlagringar samt av döda insekter och smulor av olika slag. I Sverige brukar inte brun pälsänger göra så mycket skada, men i en del andra länder är den ett besvärligt skadedjur som förstör både päls och kläder av ylle. Den kan också vara förödande för museer, då den gärna smaskar i sig döda insekter och pressade växter.