pälsängrar.se

Allt om hur du blir av med pälsängrar

Ängrar arter

Ängrar är en slags skalbagge som tillhör gruppen allätarbaggar. Ängrar familjen har fem underfamiljer och fyra av de finns i Sverige, toalt finns det 54 arter av ängrar och 31 av de arterna lever idag i Sverige. Den mest kända av alla ängrar är pälsängrarna. Andra mer kända arter är mattbaggar, vågbandad pälsänger, fläskänger och och brun pälsänger (Attagenus smirnovi) som egentligen inte har ett officielt svenskt namn än.